Vårårsmöte 20/3 kl 19.00

- Publicerad av Olov Nilsson i Nyheter | 1 min lästid

Medlemmar i Robertsfors GK bjuds in att deltaga i vårårsmötet onsdag 20/3 kl 19.00 på Robertsfors golfklubb.

Stadgeenlig dagordning finnes nedan, med i punkt 10 förslag från styrelsen på stadgeändring rörande förändring av från delat årsmöte till ett årsmöte:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.    Fastställande av föredragningslista.
4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8.    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11.    Övriga frågor (information och diskussion).

Den här hemsidan använder kakor

Vi vill upplysa dig om att den här hemsidan använder kakor för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen och för att vi ska ska kunna följa upp användningen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen och viss funktionalitet kan begränsas