Norrbottniabanan är en järnväg som planeras att byggas från Umeå till Luleå. Den planerade dragningen av järnvägen passerar över Robertsfors GK:s  18-hålsbana. Enligt planeringen skall järnvägen passera över golfbanan på en landskapsbro med en spårhöjd om ca 7 meter över dagens marknivå. Detta intrång kommer att medföra att golfbanan behöver anpassas till detta genom ombyggnation. I den länkade videon presenteras hur det konceptuella förslaget till ombyggnad ser ut och dagens sträckning av banan kommer anpassas.

Presentation av planerad ombyggnad RGK

I juni 2022 signerades genomförandeavtal mellan Robertsfors kommun (fastighets- och anläggningsägare) och Trafikverket som innebär att 19 081 013 kr utgår i ersättning till Robertsfors kommun för ombyggnation av golfbanan. Detta avtal gäller förutsatt att den av Trafikverket inlämnade järnvägsplanen fastställs och vinner laga kraft. Den avtalade summan räknas upp med entreprenadindex med 2022-01 som basmånad.

Den här hemsidan använder kakor

Vi vill upplysa dig om att den här hemsidan använder kakor för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen och för att vi ska ska kunna följa upp användningen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen och viss funktionalitet kan begränsas