Author: Olov Nilsson

  • Höstårsmöte 12/12 kl 18:30

    Medlemmar i Robertsfors GK kallas till höstårsmöte med stadgeenliga punkter enligt nedan. Plats: Robertsfors golfklubb Tid: 18:30 Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall…

    Läs mer
  • Banan har stängt för säsongen

    Vintern står för dörren och i och med detta så är banan stängd för bokning av starttider från 18:e oktober. Tack för ett bra år och välkomna till ett nytt golfår till våren!…

    Läs mer

Den här hemsidan använder kakor

Vi vill upplysa dig om att den här hemsidan använder kakor för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen och för att vi ska ska kunna följa upp användningen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen och viss funktionalitet kan begränsas