Höstårsmöte 12/12 kl 18:30

- Publicerad av Olov Nilsson i Nyheter | 1 min lästid

Medlemmar i Robertsfors GK kallas till höstårsmöte med stadgeenliga punkter enligt nedan.

Plats: Robertsfors golfklubb

Tid: 18:30

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  8. Presentation av valberedningens förslag
  9. Val av
   1. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
   2. minst 4 ledamöter varav halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
   3. minst 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastsälld turordning för en tid av (1) år;
   4. minst 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
   5. minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
   6. ombud till GDF-möte

   

  1. Övriga frågor (information och diskussion).

Den här hemsidan använder kakor

Vi vill upplysa dig om att den här hemsidan använder kakor för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen och för att vi ska ska kunna följa upp användningen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen och viss funktionalitet kan begränsas