Author: petnil

  • Gräset växer….

    och arbete pågår för fullt på banan. Banpersonalen med Jonas i spetsen meddelar att greenerna nu är luftade och insådda. Under kommande vecka kommer de att täckas med duk för att få fart på grästillväxten. Kom ihåg att inte beträda greener och tees innan banan öppnat. Driving rangen är öppen…

    Läs mer
  • Vårårsmöte 27/3 kl 14.00

    Medlemmar i Robertsfors GK kallas till vårårsmöte 2022-03-27 kl 14.oo i cafeét på golklubben. Utöver stadgeenliga årsmötespunkter som fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2021, kommer vi att ge information om hur förslagen på ombyggd bana är utformat. Kallelse med förslag till dagordning kommer att gå ut via e-mail…

    Läs mer
  • Höstmöte 2021-12-05 kl 15:00

    Söndag 5:e december kl 15:00 genomför vi höstårsmötet för klubben. Detta sker i klubbhusets café. Vi kommer bl.a genomföra val till styrelse, besluta om budget och verksamhetsplan för 2022 samt redogöra för några informationspunkter kring planeringen av Norrbottniabanan. Möteshandlingar finns här nedan, budgetförslag kommer finnas tillgängligt på mötet. Verksamhetsplan-…

    Läs mer
  • PM Lag-SM div 1 2021

    PM LAG-SM DIV 1 15-17/7 ROBERTSFORS GOLFKLUBB   Varmt välkomna till seriespelet division 1 i lag-SM i Robertsfors. Robertsfors ligger med sin 18-håls bana mitt emellan städerna Umeå och Skellefteå i Västerbottens kustland. Banan ligger centralt placerad i tätorten ca 3 km från E4. Seriespelet arrangeras gemensamt mellan Robertsfors GK…

    Läs mer
  • Anmäl dig till vårårsmötet 28/3 via Min Golf!

    För att få överblick över deltagande och upprätta en röstlängd för vårårsmötet så uppmanas medlemmar att anmäla sig via Min Golf. Årsmötet är upplagt som en tävling som ni anmäler er till via denna länk: https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=2824313 Själva mötet genomförs i Zoom och nås via denna länk: https://umu.zoom.us/j/64884169861  Väl…

    Läs mer
  • Vårårsmöte 2021-03-28

    Medlemmar i Robertsfors golfklubb kallas till vårsårsmöte 2021. Tid: 2021-03-28 kl 15:00 Plats: Zoom, via denna länk: https://umu.zoom.us/j/64884169861 Dagordning: Fastställande av röstlängd för mötet. Mötets behöriga utlysande Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

    Läs mer
  • Nominerade för nyval till styrelsen

    Följande är nominerade av valberedningen till styrelsen för nyval (2 år).Carola WikströmErik von AhnOlov Nilsson…

    Läs mer
  • Kallelse och agenda till årsmöte 6 dec

    Kallelse till årsmöte 2020 söndag den 6 december kl 18.00 digitalt via ZOOM från golfklubbens restaurang (Bruksallén 2). För rösträtt och deltagande krävs anmälan via ”Min golf” till ”golftävlingen Årsmötet 2020”. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar ges information inför kommande säsong. Årsmötet genomförs digitalt istället för fysiskt med…

    Läs mer
  • BANAN AVSTÄNGD PGA 1 DECIMETER SNÖ

    Läs mer
  • Rangen och Golfbilsuthyrningen invintras

    12/10 stänger vi Driving Rangen men det är möjligt att värma upp om man är beredd att plocka själv. Vidare upphör möjligheten att hyra golfbil. Banan är fortfarande öppen för spel.

    Läs mer

Den här hemsidan använder kakor

Vi vill upplysa dig om att den här hemsidan använder kakor för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen och för att vi ska ska kunna följa upp användningen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen och viss funktionalitet kan begränsas