Introduktion

Footgolf är en rolig och spännande sport som går ut på att sparka en fotboll från utslagsplats (tee) till hål på så få tillslag som möjligt. En perfekt kombination av golf och fotboll med fokus på strategi, enkla regler, glädje och kamratskap.

Spelet följer i stort golfens regler, men med en större boll och ett större hål. Vår footgolfbana består av 9 hål med par 3 och 4. Dvs att idealresultaten är 3 respektive 4 tillslag innan bollen är i hålet. Hållängderna är mellan 50 upp till 90 meter.

Lämpligt är att dela upp större sällskap i två, tre eller fyramannagrupper. Detta skapar flyt i spelet så att man inte behöver vänta så mycket på eget nästa tillslag.

Medför egen fotboll eller låna på golfklubben (begränsat antal).

För att stimulera utveckling av footgolfprojektet betalas from detta år avgifter för footgolfspel via swish nr 123 005 42 54. Märk betalningen ”Footgolf”, tack!

Årsavgift för spel under hela 2020: 100kr/person

Avgift för enstaka speltillfälle: 20 kr/person

Footgolfbanan finns illustrerad och anslagen på en stor orienteringstavla utanför klubbens kansli.

Mer information om sportens regler finns här.