Kallelse och agenda till årsmöte 6 dec

- Publicerad av petnil i Nyheter | 1 min lästid

Kallelse till årsmöte 2020 söndag den 6 december kl 18.00 digitalt via ZOOM från golfklubbens restaurang (Bruksallén 2). För rösträtt och deltagande krävs anmälan via ”Min golf” till ”golftävlingen Årsmötet 2020”.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar ges information inför kommande säsong.

Årsmötet genomförs digitalt istället för fysiskt med anledning av regeringens påbud om 8-personersgräns. Därmed utgår tidigare annonserat fullmaktsförfarande då man kommer att kunna rösta via webben i realtid istället.

Den fysiska platsen flyttas därför till klubbhusets Golfrestaurang istället för det tidigare annonserade Folkets hus.

En förändring är också att vi kommer att behöva din anmälan via “min golf” till tävlingen “Årsmöte 2020”. Anmälan kan göras till och med kl 12.00, 6 dec och efter det klockslaget skickas länk ut till det digitala mötet som alltså startar kl 18.00. För att delta digitalt behövs en dator eller padda med ljud och internetuppkoppling eller en smartphone.

Om ni behöver hjälp på något vis mejla info@robertsforsgk.se så ska vi försöka hjälpa till.

I övrigt är det inga förändringar kring mötets genomförande.

Föredragningslista för mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Har mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av:
  1. -Styrelsens verksamhetsplan 2021
  2. Medlemsavgifter samt övriga avgifter 2021
  3. Budget för verksamhetsåret 2021
 7. Val av:
  1. Klubbens ordförande för 1 år
  2. Styrelsemedlemmar för en tid av 2 år
  3. Ersättare i styrelsen för en tid av 1 år
  4. Ledamöter i valberedning för en tid av 1 år
 8. Behandling av, i rätt tid inkomna, motioner
 9. Övriga frågor, information

Handlingar

Föredragningslista höstmöte 2020
Förslag avgifter 2021
Verksamhetsplan 2021

Välkommen!

Styrelsen

Den här hemsidan använder kakor

Vi vill upplysa dig om att den här hemsidan använder kakor för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen och för att vi ska ska kunna följa upp användningen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen och viss funktionalitet kan begränsas