Teckna Svensk Golf-abonnemang och stöd klubben indirekt ekonomiskt

Genom att teckna abonnemang via denna länk erhåller klubben bidrag från tidningen (Svensk Golf Egmont förlag). Obs! Svensk golf upphör from 2020 att ingå i årsavgiften. Istället erhåller man SGF:s nya medlemstidning Golfa. Läs mer om den på www.nygolftidning.se

Föregående Skidspår finns draget
ArkivNyheter
Omslag på svensk golf
Nästa Påminnelse – du missar väl inte Nya Svensk Golf under 2020!