Tävlingskommittén

Ordf: Tomas Valström      070-210 14 16
Ingrid Kärnebro                  070-302 80 02
Mats Pettersson                  070-582 85 51
David Brändström              070-648 20 83
Samuel Brändström          070-648 19 19