Resultat av banvärdering 2018-09-07

Resultatet av SGF reviderade banvärdering 2018-09-07 levererades i november och finns nu presenterad under fliken ”Banan” (välj därefter ”slopetabeller”). För scratchspelaren innebär detta inga förändringar. För spelare med medelhandicap och för nybörjare erhålls fler extraslag än tidigare. SGF motiveringar till förändrad slope för dessa kategorier är de påtagligt krympta greenytorna sedan tidigare banvärdering och spelytans utsatthet för vind. Vidare har klubbens ambition att göra greenerna lite snabbare givit utslag. Förra banvärderingen genomfördes 2004.

Föregående Höstmöte genomfört
ArkivNyheter
Nästa Vårmöte och tävlingskommittémöte är genomförda