OBS! Vårmötet flyttas till 31 mars kl 17 på Café Golfbollen

Vårmötet flyttas till 31 mars kl 17 på Café Golfbollen pga hälsoskäl.

Föregående Årsmöte (Vårmöte) 2019-03-17 kl 17.00
ArkivNyheter
Nästa Vårmöte och tävlingskommittémöte är genomförda