Medlemsskap

Avgifter 2020

Medlemskap med årsmötesrösträtt erhålls mot 900 kr (juniorer undantagna).  

Överskjutande belopp (spelavgift) är avdragsgillt inom ramen för friskvårdsavdraget

Seniorer > 29 år 4550 kr/år
Yngre seniorer 22-28 år 2550 kr/år
Juniorer 16-21 år 550 kr/år
Barn under 16 år. (Önskas tidningen Golfa och/eller aktiverat Golf-ID är avgiften 300kr) 0 kr/år
Greenfeemedlem 2050 kr/år
Non residentmedlem 695 kr/år
Återstart (åter efter minst 3 års uppehåll) 2500 kr/år
Passiv medlem 550 kr/år
Familjeavgift 9100 kr/år
Passiv medlem 2020
För dej som vet att det inte blir så mycket spel under säsongen men behöver ett aktiverat Golf-ID t ex inför utlandsresan. Betalar förutom denna avgift ALLTID Pay & Play greenfee vid spel på RobGK, varje dag/speltillfälle.
Greenfeemedlem 2020
Ger rätt till spel på RobGK mot reducerad greenfeeavgift, varje dag/speltillfälle. 
Non residentmedlem 2020
För boende (skriven) utanför NVGF-området kan distansmedlemskap lösas.OBS! Spel på RobGK mot reducerad greenfee, varje dag/speltillfälle.
Återstart 2020
För golfspelare som har tagit uppehåll från medlemskap i golfklubb under minst tre år.
Familjeavgift 2020
Familj boende på samma adress betalar max 9100 kr/år. Barn äldre än 22 år räknas inte som familjemedlemmar
Grönt-kort medlemskap 2020 Gå grönt kort-kurs hos RobGK och erhåll fritt spel resten av säsongen. Efterföljande säsong rabatteras med 50% om du väljer att fortsätta ditt medlemskap