Medlemsskap

Avgifter 2018
Seniorer > 29 år 4500 kr/år
Yngre seniorer 22-28 år 2500 kr/år
Juniorer 16-21 år 500 kr/år
Barn under 16 år (Ungdomssatsning) 0 kr/år
Greenfeemedlem 2000 kr/år
Non residentmedlem 595 kr/år
Årsgreenfee 2000 kr/år
Återstart (första året) 1995 kr/år
Passiv medlem 500 kr/år
Familjeavgift 9000 kr/år
Familjeavgift 2018
Familj boende på samma adress betalar max 9000 kr/år. Barn äldre än 22 år räknas inte som familjemedlemmar
Greenfeemedlem 2018
Ej fullvärdigt medlemskap. Ger rätt till spel på RGK med reducerad greenfeeavgift.
Non residentmedlem
För boende utanför NVGF-området kan distansmedlemskap lösas.
Ger rätt till spel på RGK med reducerad greenfeeavgift.
Årsgreenfee 2018
För medlem i annan klubb kan årsgreenfee lösas. Obegränsat spel på RGK.
Återstartare 2018
För golfspelare som har haft uppehåll några år kan söka medlemskap i RGK.
Första året erbjuds en reducerad avgift sk återstartspremie.