Kommittéer

Robertsfors GK jobbar projektinriktat

Som ett led att tydligare avgränsa uppgifterna inom ramen för respektive kommitté ska vi hädanefter organisera oss i definierade projekt med tydliga start och slut. Är du villig att ta ansvar för en arbetsuppgift inom ramen för ett projekt? Kontakta då respektive kontaktpersoner under kommittéerna nedan.

Utbildning- /Ungdomskommitté

Träningstillfällen för ungdomar

Träningstävling för ungdomar

Nybörjarkurser

Regelutbildning för medlemmar

Björn Brändström

Tävlingskommitté

Tävlingstillfällen på klubben

Lokala regler

Olov Nilsson

Medlemskommitté

Medlemsaktiviteter på klubben för alla

Serviceutveckling

Trivsam utemiljö

Britt Fält

Bankommitté

Banvård och facilitetsutveckling i samråd med Green Keeper

Thomas Vahlström

Sportkommitté

Seriespel

Träningstillfällen för vuxna

Vakant