Styrelsen

Styrelsemedlemmar:

Peter Nilsson, ordf

Antony Viklund, vice ordf

Margareta Högberg, sekreterare

Tommy Andersson, kassör

Samuel Brändström, ledamot

Lars Bäckström, ledamot

Ola Larsson, ledamot


Björn Brändström, ersättare

David Brändström, ersättare

Revisorer:
Sven-Erik Isaksson
Bo Hallberg

Valberedning:
Olov Nilsson
Britt Fält