Styrelsen

Styrelsemedlemmar:

Peter Nilsson, ordf

Margareta Högberg, sekreterare

Tommy Andersson, kassör

Samuel Brändström, ledamot

Lars Bäckström, ledamot

Lena Persson, ledamot

David Brändström, ledamot


Björn Brändström, ersättare

Revisorer:
Sven-Erik Isaksson
Bo Hallberg

Valberedning:
Olov Nilsson
Britt Fält