Styrelsen

Styrelsemedlemmar:
Peter Nilsson, ordförande
Margareta Högberg, sekreterare
Lena Grönros, ledamot
Mats Pettersson, ledamot
Tommy Andersson, ledamot
Lars Bäckström, ledamot
Carola Degerman, ledamot
Björn Brändström, ersättare

Revisorer:
Sven-Erik Isaksson
Bo Hallberg

Valberedning:
Olov Nilsson
Britt Fält