Robertsfors GK

Juniorkommittén

Snart startar vi sommarens knatte/juniorträning.
Vi kommer under sommaren att träna alla typer av slag samt spela en del på banan.

Alla i åldrarna 7-16 år är välkomna!
Tid: Tider kommer under våren

Med vänlig hälsning,
Björn Brändström

Club Professional

Brändström Trading
Vindelvägen 29
915 92 Robertsfors

Mobil: +4670-656 32 65
E-mail:
bjorn.brandstrom@pgasweden.com