Regler och bestämmelser

Att vistas på spelfältet innebär att man utsätter sig för risk att träffas av golfbollar. Därför vistas alla på spelfältet på egen risk.

Betalande medlemmar, banarbetare och gästspelare har förtur till spelfältet. Footgolfare måste därför i förekommande fall vänta på att golfare ”vinkar fram”. Sök kontakt med eventuellt omedvetna golfare genom att vinka till dem. De kommer då att vinka fram er när det är säkert.

Golfare använder sig av  varningsrop: FÅÅÅÅR! eller fore som det stavas och innebär omedelbar fara! Spelare på spelfältet ska skyndsamt vända ryggen mot det håll varifrån ropet kommer och huka sig med händer och armar som skydd över huvudet.

På spelfältet är det absolut förbjudet att använda skor med dobbar. Sportskor eller sneakers utan grova mönster är lämpliga att använda.

Speltips mm finns på youtube 

Regelverket och mer information finns här