Damkommittén

Damkommitténs övergripande mål

Damkommittén skall uppmuntra och stödja utvecklingen av damgolf i klubben. SGF:s vision 50/50 är en tydlig ledstjärna. För att nå målet arrangeras träffar, träningsmöjligheter och aktiviteter som bidrar till att öka intresset för golfsporten. Arbetet skall kännetecknas av aktiviteter som attraherar alla åldersgrupper samt att nya medlemmar söker sig till klubben.

Detaljerad verksamhetsplan finns utarbetad.

Följande ledamöter i damkommittén:

Britt Fält
Margareta Högberg
Elisabeth Karlsson
Maj-Lis Persson
Karin Kabele