Beslut rekryterings och arbetspremie

Styrelsen har beslutat hur rekryterings och arbetspremie ska komma berättigade till del. När årsavgiften 2019 är betald kan berättigade (lista finns) kontakta kansliet för att erhålla en ”återbetalning”. Vårt ekonomisystem kunde tyvärr inte hantera avdrag på årsavgiften direkt. Återbetalningen genomförs på enklaste möjliga sätt.

Föregående Vårmöte och tävlingskommittémöte är genomförda
ArkivNyheter
Nästa Footgolf i sommar!