Robertsfors GK kan vara mycket nöjd med banan 2017. Det tackar vi banarbetarna för. Greenerna har varit i särklass.

Banan är nu stängd för spel. Välkommen till säsongen 2018!

Avverkning av skog har utförts längs hål 12, 13 och 5 på den högra sidan om hålen. Avverkningen har i huvudsak skett för att öppna och släppa in mera ljus och därmed förbättra förutsättningarna för växligheten.

Planerade åtgärder på banan 2018

  • Uppgrävning och justering av avvattningsdike hål 6 längs Sikeåvägen samt förbättring av dräneringar vid greenområdet.
  • Uppgrävning och justering av dike längs den högra kanten hål 17
  • Uppgrävning av igenslammad damm vid tee hål 4.
  • Förbättring av dräneringar hål 4.
  • Nytt orange tee på hål 4