Robertsfors GK kan vara mycket nöjd med banan 2016. Det tackar vi banarbetarna för. Greenerna har varit i särklass.

Banan är nu öppen med spel på 18-hål. Välkommen till säsongen 2017!

Avverkning av skog har utförts längs hål 12, 13 och 5 på den högra sidan om hålen. Avverkningen har i huvudsak skett för att öppna och släppa in mera ljus och därmed förbättra förutsättningarna för växligheten.

Planerade åtgärder på banan 2017

  • Längs hål 13 och hål 5 skall diket längs den högra kanten förbättras
  • Uppgrävning och justering av avvattningsdike hål 6 längs Sikeåvägen samt förbättring av dräneringar vid greenområdet.
  • Uppgrävning och justering av dike längs den högra kanten hål 17
  • Uppgrävning av igenslammad damm vid tee hål 4.
  • Förbättring av dräneringar hål 4.
  • Nytt orange tee på hål 4